Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 06 2017

truskawkowaekstaza
surprise kiss
truskawkowaekstaza
- Wiesz, ja się bezsensownie buntuję przed tym kim jestem. To zabawne.
- Zabawne jest to, kim jesteś, czy to, że się buntujesz?
- To, że się buntuje.
— Anna Erenberg
truskawkowaekstaza
truskawkowaekstaza
truskawkowaekstaza
truskawkowaekstaza

April 09 2015

truskawkowaekstaza

April 07 2015

truskawkowaekstaza
Pytasz, co w moim życiu z wszystkich rzeczą główną,
Powiem ci: śmierć i miłość - obydwie zarówno.
Jednej oczu się czarnych, drugiej - modrych boję.
Te dwie są me miłości i dwie śmierci moje.

Przez niebo rozgwieżdżone, wpośród nocy czarnej,
To one pędzą wicher międzyplanetarny,
Ten wicher, co dął w ziemię, aż ludzkość wydała,
Na wieczny smutek duszy, wieczną rozkosz ciała.

Na żarnach dni się miele, dno życia się wierci,
By prawdy się najgłębszej dokopać istnienia - 
I jedno wiemy tylko. I nic się nie zmienia.
Śmierć chroni od miłości, a miłość od śmierci.
— Jan Lechoń "PYTASZ CO W MOIM ŻYCIU Z WSZYSTKICH RZECZĄ GŁÓWNĄ"
truskawkowaekstaza
7170 64b9
Reposted bygitana gitana
truskawkowaekstaza
7049 d670
Reposted byMBHollen MBHollen

March 13 2015

truskawkowaekstaza
8840 9e62
truskawkowaekstaza
Kobieta nie pragnie pięknego, nagiego męskiego ciała. Chce męskiej duszy. Potrzebuje podziwiać tego, kto zdejmuje z niej koronkową bieliznę i dotyka jej ciała. Ale przede wszystkim chce zachwytu w oczach mężczyzny. Lubi się w nich przeglądać. Bo tym, co żywi kobiecą namiętność, jest jego pożądanie. Świadomość, a najlepiej pewność, że on chce jej, i tylko jej.
— onet.pl, 'Kiedy kobieta idzie do łóżka, czyli... psychologia seksu'
Reposted fromfrom-my-soul from-my-soul viarycerzykowy rycerzykowy
truskawkowaekstaza
1011 e465
truskawkowaekstaza
6385 0afa
truskawkowaekstaza
Kiedyś przeczytałem zdanie, że mężczyzna najlepiej czuje się przy kobiecie, przy której spokojnie może się zdrzemnąć. Podpisuję się pod tym. I dodam, że jeśli jeszcze można z nią pogadać, to już jest super.
— Robert Więckiewicz

March 09 2015

truskawkowaekstaza
truskawkowaekstaza
To niemądre żądać od życia, żeby natychmiast dało Ci wszystkie odpowiedzi, bo niektóre rzeczy muszą zdarzyć się dokładnie wtedy, kiedy przyjdzie ich czas - ani wcześnie, ani później - bo wcześniej albo później nie mogłyby po prostu zaistnieć
w takim kształcie, jaki został im przeznaczony.
— — B. Pawlikowska, W dżungli niepewności
Reposted byKrowiPlacek KrowiPlacek
truskawkowaekstaza
0852 2182
Sometimes...
Reposted byHeckedyPegPaiMei
truskawkowaekstaza
6569 a739 500
Tęsknię za nieodwiedzonymi nigdy krajami,
 za niewypitymi kawami,
za doskonałymi w swej niedoskonałości pocałunkami...
truskawkowaekstaza
5907 6c50
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl